กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แอพลิเคชั่น

แอพลิเคชั่น

07
Arsa4Thai
ระบบการสื่อสารรายงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทสม.
ให้สมาชิกเครือข่าย สามารถส่งข้อความ วีดีโอ รูปภาพ หรือข้อความเสียงเพื่อประสานงานแจ้งเตือนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
images
images (1)
unnamed
Green Card
โครงการแอปเดียวเขียวทั่วไทยเป็น Mobile Application ที่ส่งเสริมให้มีการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ลดก๊าชเรือนกระจก โดยผ่านแอปเดียวเขียวทั่วไทย “รักษ์โลกง่ายๆทำได้ 24 ชั่วโมง” และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้รักษ์โลก ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมโปรโมชั่นเด็ดๆจากร้านค้าต่างๆที่ร่วมรายการกับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เอาไว้มากมาย โดยโปรโมชั่นต่างๆนั้นจะมีการอัพเดทให้ใหม่อยู่เสมอโดยจะมีทั้งส่วนลด ดีลพิเศษ ของแถม ฯลฯ มากมายหลากหลายให้เลือก
images (1)
03
Green Digital Library
Green Digital Library แอพพลิเคชั่นที่่รวบรวมสื่อ ความรู้ และหนังสือดิจิทัล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย เปิดบริการ 24 ชั่วโมง สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส
images
images (1)
1626398431205
GreenAir4U
การพัฒนาแพลตฟอร์มบนโปรแกรมประยุกต์ในครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ที่จะมีผลต่อสุขภาพ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากการได้รับสัมผัส PM2.5
images
images (1)
1626398760160
TSM Registration
โปรแกรมสำหรับรับสมัครสมาชิก เครือข่าย ทสม. โดย ทสจ. หรือส่วนกลาง ซึ่งต้องใช้บัตรประชาชน และต้องมีเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดสำหรับบัตรประชาชนคนไทย
images (1)
1626398944784
DataTrash
ระบบบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย ที่จัดทำขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม สนับสนุนในด้านการจัดการขยะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนทั่วไปให้สามารถใช้แอปพลิเคชั่นในการนำเข้าข้อมูลการจัดการขยะของตนเองหรือครัวเรือนได้ และกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานเครือข่าย เพื่อใช้พลิเคชั่นช่วยในการนำเข้า หรือบันทึกข้อมูลขยะของหน่วยงานภายใต้โครงการของกรมฯ โดยแอปพลิเคชั่นมีฟังก์ชันการทำงาน ได้แก่ ระบบสมาชิก ระบบบัญทึกข้อมูลขยะ ข้อมูลโครงการด้านการจัดการขยะ ระบบกิจกรรมรณรงค์ของหน่วยงานเครือยข่าย เพื่อผู้ใช้งานสามารถนำเข้าข้อมูลการจัดการขยะได้สะดวกและรวดเร็ว
images
images (1)
1626399056679
Green Area
ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
มีจุดมุ่งหมายให้ระบบเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนและเมืองเป็นศูนย์รวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนและเมือง และรวบรวมเครือข่ายของการเพิ่ม ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนและเมือง
images
Skip to content