EV Bus กับการลดโลกร้อน 08 พฤษภาคม 2566  118  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม DEQP สิ่งแวดล้อม Environment ClimateChange CarbonFree เมืองยั่งยืนเมื่อก๊าซเรือนกระจก คือตัวการสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ในครัวเรือน ไฟป่า การปล่อยก๊าซมีเทน และการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล อย่างถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมาจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการคมนาคมขนส่ง และรถโดยสารสาธารณะ
ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา รถโดยสารสาธารณะ อย่างเช่นรถบัสโดยสารนั้น จะมีสภาพเก่าและใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบัน ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้หันมาสนใจรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle Bus : EV Bus) ที่ใช้พลังงานทดแทน อย่างพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงช่วยลดมลพิษทางอากาศ รวมทั้งลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ได้อีกด้วย
เพื่อให้การตอบสนองต่อรูปแบบการใช้พลังงานที่เปลี่ยนไป กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ (Energy Absolute) หรือ EA ได้พัฒนา “MINE BUS” รถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% ด้วยแนวคิดที่ต้องการเพิ่มทางเลือกให้แก่กลุ่มยานยนต์สาธารณะ ที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานน้ำมัน ซึ่งเป็นตัวการที่สร้างมลภาวะทางอากาศ โดยออกแบบให้เป็นรถชานต่ำ เพื่อรองรับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ใช้รถวีลแชร์ สามารถขึ้น – ลงได้ง่าย ห้องโดยสารกว้างขวาง เว้นระยะห่างระหว่างเบาะได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีช่องเสียบ USB ไว้ให้บริการชาร์ตแบตโทรศัพท์ระหว่างการเดินทางด้วย ด้านสมรรถนะการขับเคลื่อนสามารถวิ่งได้อย่างต่อเนื่องในทุกสภาพถนน ทุกสภาพการจราจร และทุกสภาพอากาศ ได้มากถึง 300 กิโลเมตร ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่ารถ NGV ทั่วไปมากถึง 77% โดยปราศจากการสันดาปภายในที่ก่อให้เกิดมลพิษ
สำหรับโรงงานประกอบรถบัสโดยสารไฟฟ้า ของกลุ่ม EA คาดการณ์ว่า หลังจากโรงงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะมีกำลังในการผลิตรถบัสโดยสารไฟฟ้าอยู่ที่ปีละ 3,000 คัน โดยในปัจจุบันได้ประกอบรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า “MINE BUS” แล้วเสร็จไปกว่า 100 คัน และจะทยอยส่งมอบได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ จึงนับเป็นนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่นอกจากจะสอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ และภาวะโลกร้อนอีกด้วย

20 เมษายน 2564  371

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

23 พฤษภาคม 2566  101

23 พฤษภาคม วันเต่าโลก (World Turtle Day)