สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.สมุทรสาคร 12 ตุลาคม 2565  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

12 ตุลาคม 2565  3

สส. เข้าร่วมประชุมระดับชาติ Trade and Development Regional Forum 2022: Futuristic Asia Pacific

28 ตุลาคม 2565  9

ศวฝ. ร่วมจัดนิทรรศการ งานมหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด