ศวฝ. ร่วมจัดนิทรรศการ งานมหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด 28 ตุลาคม 2565  9 

12 ตุลาคม 2565  4

สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.สมุทรสาคร

02 พฤศจิกายน 2565  53

สส. จัดกิจกรรมเปิดบ้าน กลุ่มงานจริยธรรม(กจธ.) สร้างเครือข่ายจริยธรรมภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน