สส. No Gift Policy งดรับ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด 03 พฤศจิกายน 2565  165  กลุ่มงานจริยธรรม งานจริยธรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม nextnormalใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติดังนี้

               1. งดการรับ การให้ หรือการเรียกร้อง ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด

              2. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว รับ หรือให้ หรือการเรียกร้อง ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่

                  3. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี หรือการอวยพร      ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ แทนการรับ หรือการให้ของขวัญ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญฯ.pdf ขนาด: 0.596 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 6

26 ตุลาคม 2565  4

ศวฝ. ประชุมรับมอบนโยบาย อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมอบหมายงานการจัดนิทรรศการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน”

05 พฤศจิกายน 2565  116

ขอเชิญหน่วยงาน องค์กร เสนอชื่อสตรีที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566