สส.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดดำเนินการครบรอบ 31 ปี ของ ศวฝ. 23 มีนาคม 2566  10 

23 มีนาคม 2566  5

สส.เข้าร่วมประชุมคณะนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

24 มีนาคม 2566  10

สส.โดยศวฝ.จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2566