สส.เข้าร่วม Thai Water Expo 2023 and Water Forum 31 สิงหาคม 2566  4 

25 สิงหาคม 2566  1

CCE เข้าร่วมอบรมการติดตามข้อมูลและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขาการจัดการน้ำเสียชุมชน

30 สิงหาคม 2566  1

สส.เข้าร่วมงาน 30 ปี TEI ก้าวไปภาคี สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน