งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนสิงหาคม 2566 18 กันยายน 2566  8 

18 กันยายน 2566  2765

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2566)

26 กันยายน 2566  1043

ประกาศผลการคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2566