ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานจริยธรรม และกลุ่มกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 27 พฤษภาคม 2567  20  กลุ่มงานจริยธรรม

17 พฤษภาคม 2567  21

ประชุมปิดการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566

05 มิถุนายน 2567  230

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Climate Youth Negotiator Programme (CYNP)