ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 16 -22 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

03 มีนาคม 2566  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2566  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดองค์ความรู้แหล่งกำเนิดของไมโครพลาสติกและศักยภาพการบำบัดไมโครพลาสติกของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง