ราคากลาง เครื่องพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง 06 กันยายน 2566  4 

06 กันยายน 2566  10

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเทคนิคตรวจวัดสารมลพิษในอากาศภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 กันยายน 2566  6

ประกาศร่าง TOR :ซื้อเครื่องพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ตั้งแต่วันที่ 6-11 กันยายน 2566 โทร 02-2788400 ต่อ 1834 02-2985649 e-mail deqpcenter@dcce.mail.go.th