ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับนรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 18 -22 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2566  1 

12 กันยายน 2566  40

ประกาศเลขที่ 1/2566 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ภาพอิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

12 กันยายน 2566  1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง