ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 16 -24 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะะจง 13 กันยายน 2566  2 

12 กันยายน 2566  1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดล้างเมมแบรนแบบอัตโนมัติของถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมแบรน ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารหอพักมหาวิทยาลัยศรีนครอนทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 กันยายน 2566  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 2 รายการ (คอลัมน์สำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_000017