ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.29/2566) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566  0 

19 กันยายน 2566  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2566  0

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.30/2566) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง