ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.68/2566) จ้างทำป้าย (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2566  3 

22 กันยายน 2566  4

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.32/2566) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 กันยายน 2566  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง