ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน พิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศผ่านระบบออนไลน์ "Green for life on earth" 11 กรกฎาคม 2565  204  สัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม


ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน พิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศผ่านระบบออนไลน์ "Green for life on earth" วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
?? พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ "Green for life on earth" วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 13.30 น. ผ่านระบบ Zoom
?? รับชมการเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ “การขับเคลื่อน G-Green มุ่งสู่ความยั่งยืนตามแนวทาง BCG” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา 5 ท่าน ผู้มีประสบการณ์ตรงในการบริหารหน่วยงานของท่านให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ G - Green
?? รับชมวีดีทัศน์เปิดโครงการและหน่วยงานต้นแบบการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G - Green)
?? ร่วมกิจกรรมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นในช่วงเสวนา และรับของรางวัลมากมาย เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมแสดงสินา G - Green ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.G-GreenAward.com ตั้งแต่ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
?? สามารถรับชมพิธีและงานเสวนาผ่าน Application Zoom Cloud Meetings ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 13.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/9056164131 Meeting ID: 905 616 4131