ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10” (ปธส.10) 02 มีนาคม 2566  1,809  หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.)กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10” (ปธส.10)
          เอกสารการประกาศตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศผล ปธส 10.pdf ขนาด: 0.632 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 70

แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมปธส.10.pdf ขนาด: 0.288 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 26

แบบตอบรับเข้าร่วมการศึกษาอบรม ปธส.10.pdf ขนาด: 0.217 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 20

23 มิถุนายน 2564  1234

ประกาศผลชุมชนปลอดขยะรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) ปี 2564

27 มีนาคม 2566  160

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน พิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศผ่านระบบออนไลน์ " G Green Toward LOW CARBON Society" วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566