ข่าวสารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กันยายน 2566  10

สส. จับมือพันธมิตร ขยายผลสู่อาคารรัฐสภา ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ

15 กันยายน 2566  38

UNDP ร่วมหารือกรม CC ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

15 กันยายน 2566  44

สส. รับมอบนโยบาย รมว.ทส. แก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 พร้อมรับมือปัญหาโลกร้อน

13 กันยายน 2566  51

สส. ประชุมหารือเตรียมจัดการประชุมภาคีขับเคลื่อนปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (TCAC 2023)

ข่าวเด่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สืบค้นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คลิก