ข่าวสาร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 กรกฎาคม 2567  24

DCCE เตรียมความพร้อมจัดการประชุม "TCAC 2024"

12 กรกฎาคม 2567  14

ดร.พิรุณ ให้การต้อนรับ ทีโม เมนนิเคน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

12 กรกฎาคม 2567  19

กรมลดโลกร้อน สร้างทีมผู้นำเครือข่าย ทสม. ตั้งรับ ปรับตัว ขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Blue Ecosystem) 14 จังหวัดภาคใต้

12 กรกฎาคม 2567  49

DCCE เข้าร่วมเวที Net Zero Carbon Transition เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ข่าวเด่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สืบค้นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

คลิก