ข่าวสาร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 กุมภาพันธ์ 2567  9

สส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีสาปแช่ง คนเผาป่า และเวทีสมัชชาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง ผสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้การจัดการไฟป่า รับมือโลกเดือด

22 กุมภาพันธ์ 2567  14

สส. ขานรับวิสัยทัศน์ นายกรัฐมนตรี Ignite Thailand จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง

21 กุมภาพันธ์ 2567  24

พัชรวาท มอบกรมโลกร้อน เร่งแก้ปัญหาโลกเดือด

21 กุมภาพันธ์ 2567  14

สส. ร่วมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ข่าวเด่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สืบค้นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

คลิก