ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65 & 66 เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น 18 กรกฎาคม 2566  4,618  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. [MS Word] การจัดเตรียมเอกสารสมัครรับทุน IATSS Forum รุ่นที่ 65 66.docx ขนาด: 0.040 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 45

1. [PDF] การจัดเตรียมเอกสารสมัครรับทุน IATSS Forum รุ่นที่ 65 66.pdf ขนาด: 0.104 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 49

2. [MS Word] ใบสมัคร Application_Form.docx ขนาด: 0.088 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 40

2. [PDF] ใบสมัคร Application_Form.pdf ขนาด: 0.419 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 33

3. หนังสือคู่มือ Application_Booklet.pdf ขนาด: 0.605 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 39

26 ธันวาคม 2566  72

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์