รวมข่าวสารน่าสนใจของ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสาร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 พฤศจิกายน 2566  39

สส. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "ความคืบหน้าและแผนงานการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 และกลไกการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

22 พฤศจิกายน 2566  27

สส. เดินหน้าผนึกกำลังพันธมิตร ขยายโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ ส่งเสริมการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มใช้แล้ว

21 พฤศจิกายน 2566  33

ทส. จับมือเครือข่าย SCP เปิดแนวรุกส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน "Sustainable Consumption and Production : Trends and Opportunities"

20 พฤศจิกายน 2566  46

ทส. จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 40

ข่าวสารโครงการ

ข่าวเด่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สืบค้นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

คลิก

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารภายใน

28 พฤศจิกายน 2566  8

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์

27 พฤศจิกายน 2566  29

สส.จัดโครงการสร้างจิตสำนึกตามหลักจริยธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

27 พฤศจิกายน 2566  14

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

22 พฤศจิกายน 2566  32

ประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

22 พฤศจิกายน 2566  2

สส. จัดกิจกรรมรวมพลังเก็บปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

17 พฤศจิกายน 2566  15

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2567 เดือนตุลาคม 2566

ข่าวรับสมัครงาน

28 พฤศจิกายน 2566  14 ประกาศ อ.ก.พ. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

28 พฤศจิกายน 2566  15 ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

28 พฤศจิกายน 2566  19 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

15 พฤศจิกายน 2566  90 ประกาศ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์

31 ตุลาคม 2566  147 ประกาศรายชื่อและลำดับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน) สำนักงานเลขานุการกรม

27 ตุลาคม 2566  211 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน) สำนักงานเลขานุการกรม