รวมข่าวสารน่าสนใจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กันยายน 2566  16

สส. จับมือพันธมิตร ขยายผลสู่อาคารรัฐสภา ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ

15 กันยายน 2566  39

UNDP ร่วมหารือกรม CC ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

15 กันยายน 2566  44

สส. รับมอบนโยบาย รมว.ทส. แก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 พร้อมรับมือปัญหาโลกร้อน

13 กันยายน 2566  51

สส. ประชุมหารือเตรียมจัดการประชุมภาคีขับเคลื่อนปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (TCAC 2023)

ข่าวสารโครงการ

ข่าวเด่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สืบค้นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คลิก

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารภายใน

18 กันยายน 2566  623

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2566)

18 กันยายน 2566  5

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนสิงหาคม 2566

13 กันยายน 2566  15

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

04 กันยายน 2566  2

สส.เข้าร่วมประชุมชี้แจงเป้าหมาย

04 กันยายน 2566  2

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนกรกฎาคม 2566

31 สิงหาคม 2566  1

สส.เข้าร่วม Thai Water Expo 2023 and Water Forum

ข่าวรับสมัครงาน

22 กันยายน 2566  16 ประกาศรายชื่อและลําดับเลขที่ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

21 กันยายน 2566  16 ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

18 กันยายน 2566  89 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

06 กันยายน 2566  167 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

16 สิงหาคม 2566  269 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์

26 เมษายน 2566  279 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี)