การศึกษานโยบายการลดใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก 05 กุมภาพันธ์ 2567  71  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคคมนาคมขนส่งทางบก

เปิดอ่านเนื้อหาคลิก >>   e-book "การศึกษานโยบายการลดใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก"  

เปิดอ่านเนื้อหาคลิก >>  e-book  "Study of the Policy to Reduce Energy Consumtion in the Land Transport Sector"

   ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของ สนข.ที่ www.otp.go.th หัวข้อ เอกสาารเผยแพร่/รายงานการศึกษาด้านการขนส่งแลแะจราจร

18 มกราคม 2567  577

สภาเศรษฐกิจโลก เผยปัญหาโลกเดือดติดอันดับ 1 ความเสี่ยงที่โลกต้องเผชิญในปี 2024

29 กุมภาพันธ์ 2567  138

ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม