ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ..... 24 มีนาคม 2567  5,026  กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม DCCEกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ผ่านระบบออนไลน์ 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนี้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
- ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี และ ผ่านระบบออนไลน์
- ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ราชาบุระ จังหวัดราชบุรี และ ผ่านระบบออนไลน์
- ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม แกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ ผ่านระบบออนไลน์
- ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ผ่านระบบออนไลน์
- ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 มีนาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ หรือรับชมผ่าน Facebook live กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดสดจาก โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ ** ทั้งนี้ ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัด เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด
ในเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สถานที่จัดการประชุมและผ่านระบบออนไลน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม : https://forms.gle/pYkycocqvqnbtetM6
ลิงค์เข้าร่วมประชุมทางซูม : https://zoom.us/j.....
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม : https://shorturl.at/adjN4
ดาวน์โหลดร่าง พรบ. : https://shorturl.at/oBDKZ
ร่วมแสดงความคิดเห็น : https://forms.office.com/r/hGTmAbR7PX

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นายพันธกานต์ ชูโชติ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0-2298-5645

18 มกราคม 2567  578

สภาเศรษฐกิจโลก เผยปัญหาโลกเดือดติดอันดับ 1 ความเสี่ยงที่โลกต้องเผชิญในปี 2024

29 กุมภาพันธ์ 2567  138

ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม