กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม

อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม

pdf

อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่น

ขนาดไฟล์: 139.65 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1090
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ขนาดไฟล์: 268.07 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 862
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

ขนาดไฟล์: 158.18 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 789
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม

ขนาดไฟล์: 186.00 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 833
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน

ขนาดไฟล์: 258.15 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 676
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์-อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ขนาดไฟล์: 505.40 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 678
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พิธีสารนาโงยา-อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ขนาดไฟล์: 3.15 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 696
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พิธีสารคาร์ตาเฮน่า-อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ขนาดไฟล์: 263.21 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 586
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
Skip to content