รวมข่าวสารน่าสนใจของ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสาร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

27 พฤษภาคม 2567  11

สส. ร่วมงาน Earth Jump 2024 : The Edge of Action ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

22 พฤษภาคม 2567  28

สส. จัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ ประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ 2567 เส้นทางบุญ ปลอดขยะ (ลด-แยก-ทิ้งตามจุด)

21 พฤษภาคม 2567  55

สส. MOU สร้างความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมขีดความสามารถของประเทศ

21 พฤษภาคม 2567  21

สส. ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยกักเก็บคาร์บอน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวเด่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สืบค้นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

คลิก

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารภายใน

27 พฤษภาคม 2567  0

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานจริยธรรม และกลุ่มกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

21 พฤษภาคม 2567  3

สส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)

20 พฤษภาคม 2567  6

สส. จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเป็นงานของหน่วยงานกาครัฐ (TA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 พฤษภาคม 2567  3

ประชุมปิดการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566

14 พฤษภาคม 2567  12

รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย. ปีงบประมาณ 67

07 พฤษภาคม 2567  6

สส.รับมอบปฏิทินเก่าเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา จาก กรมทรัพยากรน้ำ

ข่าวรับสมัครงาน

01 พฤษภาคม 2567  205 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานรุรการปฏิบัติงาน

01 พฤษภาคม 2567  419 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

10 เมษายน 2567  119 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

10 เมษายน 2567  87 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

10 เมษายน 2567  112 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

25 มีนาคม 2567  168 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม