กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม

พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม

pdf

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม-ฉบับที่-2-2561

ขนาดไฟล์: 145.42 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 8543
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม-2535-ฉ.ภาษาอังกฤษ

ขนาดไฟล์: 54.00 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 2044
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม-2535

ขนาดไฟล์: 346.41 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 6194
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ-พ.ร.บ.-สิ่งแวดล้อม-2535

ขนาดไฟล์: 128.96 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 3726
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
Skip to content