ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2566  9 

18 กันยายน 2566  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2566  2

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.29/2566) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง