กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจและแผน

ภารกิจและแผน

วิสัยทัศน์

“ ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ”

แผนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 20 ปี

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

pdf

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ-2566

ขนาดไฟล์: 28.59 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 306
วันที่ลงข้อมูล: 10-11-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 10-11-2022
pdf

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ-2565

ขนาดไฟล์: 16.86 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 252
วันที่ลงข้อมูล: 10-11-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 10-11-2022
pdf

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ-2564

ขนาดไฟล์: 18.80 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 784
วันที่ลงข้อมูล: 27-05-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 27-05-2021

นโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

pdf

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ

ขนาดไฟล์: 183.53 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 34
วันที่ลงข้อมูล: 23-11-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 23-11-2023
pdf

แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบ

ขนาดไฟล์: 853.76 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 24
วันที่ลงข้อมูล: 23-11-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 23-11-2023
pdf

แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 2566

ขนาดไฟล์: 1.00 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 29
วันที่ลงข้อมูล: 23-11-2023
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 23-11-2023

Skip to content