กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

กฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพน้ำและการควบคุมมลพิษทางน้ำ

pdf

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย-พ.ศ.-2456

ขนาดไฟล์: 570.83 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1561
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง-พ.ศ.2485

ขนาดไฟล์: 91.80 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 993
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พระราชบัญญัติ-รักษาคลองประปา-พ.ศ.-2526

ขนาดไฟล์: 66.12 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1376
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021

กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

pdf

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ-พ.ศ.-2507

ขนาดไฟล์: 107.69 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1356
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ-พ.ศ.-2504

ขนาดไฟล์: 108.23 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 822
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า-พ.ศ.2535

ขนาดไฟล์: 1.00 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 1111
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021

กฎหมายว่าด้วยการสำรวจและใช้ประโยชน์ทรัพยากร

pdf

พระราชบัญญัติแร่-พ.ศ.-2510

ขนาดไฟล์: 476.03 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 680
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พระราชบัญญัติป่าไม้-พ.ศ.-2484

ขนาดไฟล์: 199.34 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 991
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม-พ.ศ.-2514

ขนาดไฟล์: 419.96 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 575
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พระราชบัญญัติ-การประมง-พุทธศักราช-2490

ขนาดไฟล์: 133.25 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 599
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันสิ่งแวดล้อม

pdf

พระราชบัญญัติโรงงาน-พ.ศ.2535

ขนาดไฟล์: 139.19 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1658
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ-พ.ศ.2535

ขนาดไฟล์: 307.24 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 2044
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย-พ.ศ.2535

ขนาดไฟล์: 225.80 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 994
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข-พ.ศ.2535

ขนาดไฟล์: 232.67 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 1114
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-พ.ศ.2522

ขนาดไฟล์: 195.54 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 876
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน-พ.ศ.2543

ขนาดไฟล์: 196.99 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 766
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021

ประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษ

pdf

ฉบับที่-9-พ.ศ.2537-เรื่อง-กำหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษ

ขนาดไฟล์: 348.21 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 663
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

ฉบับที่-2-พ.ศ.2535-เรื่อง-กำหนดให้ท้องที่เขตจังหวัดภูเก็ตเป็นเขตควบคุมมลพิษ

ขนาดไฟล์: 431.36 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 496
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

ฉบับที่-1-พ.ศ.2535-เรื่อง-กำหนดให้ท้องที่เขตเมืองพัทยาเป็นเขตควบคุมมลพิษ

ขนาดไฟล์: 420.77 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 532
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
Skip to content