ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารภายใน
ข่าวสิ่งแวดล้อม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวโครงการ/กิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

22 กันยายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.29/2566) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.30/2566) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.31/2566) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนการช่างวิศวกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.32/2566) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2566  0  สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.68/2566) จ้างทำป้าย (บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 กันยายน 2566  3  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารภายใน

18 กันยายน 2566  623  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2566)

18 กันยายน 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนสิงหาคม 2566

13 กันยายน 2566  15  กลุ่มตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

04 กันยายน 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วมประชุมชี้แจงเป้าหมาย

04 กันยายน 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนกรกฎาคม 2566

31 สิงหาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สส.เข้าร่วม Thai Water Expo 2023 and Water Forum

ข่าวสิ่งแวดล้อม

21 มิถุนายน 2566  121  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Meat Alternatives อาหารแห่งโลกอนาคต

16 มิถุนายน 2566  78  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 16 มิถุนายน "วันเต่าทะเลโลก" (World Sea Turtle Day)

23 พฤษภาคม 2566  93  กองส่งเสริมและเผยแพร่ 23 พฤษภาคม วันเต่าโลก (World Turtle Day)

08 พฤษภาคม 2566  114  กองส่งเสริมและเผยแพร่ EV Bus กับการลดโลกร้อน

24 เมษายน 2566  201  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Carbon Neutrality คืออะไร และสามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่อง Carbon Neutrality ได้อย่างไร?

18 เมษายน 2566  225  กองส่งเสริมและเผยแพร่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ในความหมายต่าง ๆ หมายความว่าอะไรบ้าง?

ข่าวรับสมัครงาน

22 กันยายน 2566  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อและลําดับเลขที่ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

21 กันยายน 2566  16  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

18 กันยายน 2566  89  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

06 กันยายน 2566  167  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

16 สิงหาคม 2566  269  สำนักงานเลขานุการกรม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์

26 เมษายน 2566  279  สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี)

ข่าวโครงการ/กิจกรรม

20 กรกฎาคม 2566  157  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สส.รับรองรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน GREEN RESIDENCE 2566

05 กรกฎาคม 2566  56  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ

05 กรกฎาคม 2566  21  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประเด็นความเสี่ยง

05 กรกฎาคม 2566  25  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย

05 กรกฎาคม 2566  39  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5 ส) ป้ายเอกสารแสดงความปลอดภัย

05 กรกฎาคม 2566  29  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม เป้าหมายและมาตรการพลังงาน-ทรัพยากร (น้ำ ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ และอื่นๆ)