ข่าวสาร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

13 มิถุนายน 2567  0  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของ Jet Stream ส่งผลอย่างไรบ้าง

12 มิถุนายน 2567  13  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของ Jet Stream สัญญาณเตือนถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

11 มิถุนายน 2567  3  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไฟป่าเกิดขึ้นได้อย่างไร?

10 มิถุนายน 2567  12  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นและสังเกตได้อย่างชัดเจน

08 มิถุนายน 2567  7  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 8 มิถุนายน วันทะเลโลก (World Oceans Day)

07 มิถุนายน 2567  25  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ Polar Vortex ภัยเงียบของสภาพอากาศแปรปรวน

05 มิถุนายน 2567  13  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สารจาก พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2567

02 มิถุนายน 2567  36  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่จุดเริ่มต้นเกิดอย่างช้าๆ ในประเทศไทย

31 พฤษภาคม 2567  12  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 31 พฤษภาคม วัดงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

29 พฤษภาคม 2567  28  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Loss and Damage การสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

28 พฤษภาคม 2567  14  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราทุกคน..... ช่วยป้องกันปะการังให้รอดได้

27 พฤษภาคม 2567  50  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ำทะเลแบบใด ทำให้เกิดปะการังฟอกขาว

25 พฤษภาคม 2567  26  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่ออากาศร้อนจนอันตราย ชวนรู้จักและเข้าใจแผนรับมือระดับชาติว่า ประเทศไทยกำลังทำอะไรอยู่เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

24 พฤษภาคม 2567  17  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ

23 พฤษภาคม 2567  27  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 23 พฤษภาคม วันเต่าโลก (World Turtle Day)

22 พฤษภาคม 2567  12  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 22 พฤษภาคม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

22 พฤษภาคม 2567  17  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 22 พฤษภาคม ของทุกปี วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity)

20 พฤษภาคม 2567  27  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปะการังฟอกขาว เป็นปัญหาไกลตัวจริงหรือ? และจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง??

19 พฤษภาคม 2567  19  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปะการังฟอกขาว เกิดขึ้นได้อย่างไร

18 พฤษภาคม 2567  17  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 7 ประโยชน์ที่ แนวปะการัง มอบให้ทะเลไทย

17 พฤษภาคม 2567  10  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขอเชิญชวนเครือข่าย ทสม. และคนรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพร้อมกันทั่วประเทศ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

16 พฤษภาคม 2567  11  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เครื่องมือแจ้งเตือนสภาพอากาศร้อนจัดและอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Prototype2)

16 พฤษภาคม 2567  11  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เส้นทางบุญ ปลอดขยะ ลด-แยก-ทิ้งตามจุด

15 พฤษภาคม 2567  13  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เครื่องมือแจ้งเตือนสภาพอากาศร้อนจัดอย่างง่าย Prototype 1

14 พฤษภาคม 2567  15  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คลื่นความร้อน . . . ภัยจากวิกฤตภูมิอากาศที่อันตรายถึงชีวิต!!

13 พฤษภาคม 2567  18  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดัชนีความร้อน (Heat Index) ในประเทศไทย

12 พฤษภาคม 2567  28  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน ทางออกหนึ่งของปัญหาโลกร้อน : Carbon Capture and Storage

11 พฤษภาคม 2567  19  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวปะการังแห่งท้องทะเลไทย เหลือมากแค่ไหน?

10 พฤษภาคม 2567  15  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10 พฤษภาคม วันป่าชายเลนแห่งชาติ

08 พฤษภาคม 2567  30  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 สิ่งจากภาวะโลกร้อนที่อยู่ใกล้ตัวเรา

07 พฤษภาคม 2567  23  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตั้งรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในสาขาการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

06 พฤษภาคม 2567  19  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตั้งรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ในสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

05 พฤษภาคม 2567  35  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อโลกร้อนและรวน : ภาคส่วนใดของไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด?

05 พฤษภาคม 2567  22  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตั้งรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในสาขาสาธารณสุข

04 พฤษภาคม 2567  20  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตั้งรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ในสาขาการท่องเที่ยว

03 พฤษภาคม 2567  17  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตั้งรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในสาขาเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร

02 พฤษภาคม 2567  19  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตั้งรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในสาขาการจัดการทรัพยากรน้ำ

01 พฤษภาคม 2567  28  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกเดือด ไทยอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มทำอากาศร้อนจัด

30 เมษายน 2567  19  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดโลกเดือด หยุดวิกฤตคลื่นความร้อน

28 เมษายน 2567  31  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม หรือ DCCE ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ยกระดับเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

25 เมษายน 2567  14  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์สุดขั้วของประเทศไทย

24 เมษายน 2567  26  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หายนะครั้งใหญ่ของปะการังฟอกขาวในยุคโลกเดือด (Global Boiling)

22 เมษายน 2567  17  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

20 เมษายน 2567  45  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเชิญชวนทุกท่าน ร่วมมือการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

19 เมษายน 2567  16  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลัก 4 ป. - ปฏิเสธ ปรับ เปลี่ยน แปลง -

18 เมษายน 2567  20  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคาดการณ์อุณหภูมิของประเทศไทยในระยะยาว

15 เมษายน 2567  22  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกเดือด อากาศร้อน ระวัง Heat Stroke

12 เมษายน 2567  8  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 12 เมษายน วันป่าชุมชนชายเลนไทย (Thai Mangrove Community Forests Day)

10 เมษายน 2567  13  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Earth Day 2024 : Planet vs Plastics ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด

03 เมษายน 2567  12  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 เมษายน วันน้ำบาดาลแห่งชาติ 2567 (National Groundwater Day 2024)

03 เมษายน 2567  15  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CO2 Utilisation : 9 วิธีใช้ประโยชน์จาก CO2

02 เมษายน 2567  21  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งรับ ปรับตัว กับ ความเสี่ยงจากภัยความร้อน

29 มีนาคม 2567  13  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์สุดขั้วของประเทศไทย

22 มีนาคม 2567  12  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วันน้ำโลก 22 มีนาคม : World Water Day 2024

22 มีนาคม 2567  11  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวน ประชาชน ร่วมปิดไฟที่ไม่ใช้ในกิจกรรม Earth Hour ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

21 มีนาคม 2567  10  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วันป่าไม้สากล 21 มีนาคม 2567 (International Day of Forests 2024)

13 มีนาคม 2567  12  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 13 มีนาคม วันช้างไทย

03 มีนาคม 2567  14  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก พ.ศ. 2567 : World Wildlife Day

01 มีนาคม 2567  308  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แบบแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่..(พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2567

24 กุมภาพันธ์ 2567  42  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 24 กุมภาพันธ์ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า หยุดไฟป่า หยุดควันพิษ

10 กุมภาพันธ์ 2567  110  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) : กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

10 กุมภาพันธ์ 2567  89  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) : กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

10 กุมภาพันธ์ 2567  99  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP (Conference of the Parties) : ประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

07 กุมภาพันธ์ 2567  18  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตรุษจีน ลดโลกเดือด

05 กุมภาพันธ์ 2567  84  กองขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก การศึกษานโยบายการลดใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก

02 กุมภาพันธ์ 2567  20  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อเอาชนะวิกฤติสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

02 กุมภาพันธ์ 2567  18  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ป่านิเวศ ลด PM2.5 ได้แค่ไหน

01 กุมภาพันธ์ 2567  45  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้นไม้ลดฝุ่นละอองและมลพิษในเขตเมือง

31 มกราคม 2567  32  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รู้ทันฝุ่น PM2.5

30 มกราคม 2567  72  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชุดความรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรื่อง ปะการังฟอกขาว (Coral Bleaching)

29 มกราคม 2567  107  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล (Sea Level Rise) กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

26 มกราคม 2567  101  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศ

25 มกราคม 2567  40  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ IOD (Indian Ocean Dipole)

22 มกราคม 2567  17  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แผนที่นำทางและแผนปฏิบัติการด้านการจัดขยะอาหาร ฉบับแรกของประเทศไทย

19 มกราคม 2567  29  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 9 หลักฐานที่แสดงว่าโลกกำลังเดือด

18 มกราคม 2567  787  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาเศรษฐกิจโลก เผยปัญหาโลกเดือดติดอันดับ 1 ความเสี่ยงที่โลกต้องเผชิญในปี 2024

14 มกราคม 2567  3  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

05 มกราคม 2567  15  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Nature-based Solution หรือ การแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานคืออะไร ไปดูกัน...

02 มกราคม 2567  27  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง?

29 ธันวาคม 2566  12  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทสม. เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด

26 ธันวาคม 2566  9  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

21 ธันวาคม 2566  17  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการจัดการฝุ่น PM2.5

27 พฤศจิกายน 2566  18  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5 นวัตกรรมโลจิสติกส์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

25 พฤศจิกายน 2566  17  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5 นวัตกรรมพลังงานทางเลือกแห่งอนาคต

22 พฤศจิกายน 2566  93  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ How to ใช้น้ำอย่างไร ให้ประหยัดและเพียงพอ

20 พฤศจิกายน 2566  58  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4 Gadgets พลังงานแสงอาทิตย์

19 พฤศจิกายน 2566  68  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เที่ยวสุขใจ ไร้คาร์บอน

18 พฤศจิกายน 2566  111  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาคารสีเขียว การออกแบบเพื่อความยั่งยืน

17 พฤศจิกายน 2566  64  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โลกร้อน ทำให้โรคร้ายรุนแรงขึ้น

16 พฤศจิกายน 2566  280  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ How to กินอาหารช่วยลด Carbon Footprint

11 พฤศจิกายน 2566  16  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่

10 พฤศจิกายน 2566  91  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นวัตกรรมลดเสี่ยง PM2.5

09 พฤศจิกายน 2566  20  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Net-Zero Transition” ไต้หวัน สูตรสำเร็จด้วยการมีส่วนร่วม

08 พฤศจิกายน 2566  16  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “ธารน้ำแข็ง” สวิตเซอร์แลนด์ ลดลงอย่างรวดเร็ว

07 พฤศจิกายน 2566  19  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "สัตว์ขั้วโลก" เสี่ยงสูญพันธุ์เหตุจากโลกร้อน

06 พฤศจิกายน 2566  12  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “วาฬ” ฮีโร่ดักจับคาร์บอน

03 พฤศจิกายน 2566  16  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เที่ยวบินอาจสะดุด เพราะ Climate Change

02 พฤศจิกายน 2566  21  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดอกไม้ในแอนตาร์กติกา ความงามหรือสัญญาณอันตรายของโลก

01 พฤศจิกายน 2566  41  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไมโครพลาสติก ภัยร้ายที่แฝงตัวในก้อนเมฆ

16 ตุลาคม 2566  242  กองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับตัวรับวิกฤตเอลนีโญ และเตรียมพร้อมรับมือต่อความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ