กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชุมหารือ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….

The event is finished.

Date

พ.ย. 21 2023
Expired!

Time

9:00 am - 12:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: พ.ย. 20 - 21 2023
  • Time: 9:00 pm - 12:00 am

สถานที่

ห้องประชุมกรรณิการ์-ราชาวดี (303-304)
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
Skip to content