กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโค้ช STRONG – องค์กรพอเพียงต้านทุจริต

The event is finished.

Date

มิ.ย. 11 - 12 2024
Expired!

Time

8:30 am - 4:30 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: มิ.ย. 10 - 12 2024
  • Time: 9:30 pm - 5:30 am

สถานที่

โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
Skip to content