กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 22 ( THE 22nd MEETING OF THE ASEAN WORKING GROUP ON ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE CITIES (AWGESC) AND RELATED MEETINGS)

The event is finished.

Date

พ.ค. 28 - 30 2024
Expired!

Time

9:00 am - 5:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: พ.ค. 27 - 30 2024
  • Time: 10:00 pm - 6:00 am

สถานที่

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
Skip to content