กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน การรับเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนสส.-update-30012567-01

เอกสารดาวน์โหลด

สถิติ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

pdf

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-รอบ-6-เดือน-ต.ค.-64-มี.ค.-65

ขนาดไฟล์: 1.60 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 274
วันที่ลงข้อมูล: 25-04-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 26-04-2022
pdf

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ต.ค.-2564

ขนาดไฟล์: 1.36 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 244
วันที่ลงข้อมูล: 25-04-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 25-04-2022
pdf

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์-ประจำปีงบประมาณ-2564-1-ต.ค.-2563-31-ก.ย.- 2564)

ขนาดไฟล์: 6.16 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 311
วันที่ลงข้อมูล: 02-03-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 02-03-2022
pdf

สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในปี-พ.ศ.-2563

ขนาดไฟล์: 200.61 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 371
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021
pdf

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-รอบ-6-เดือน-ต.ค.-63-มี.ค.-64

ขนาดไฟล์: 3.04 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 366
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021

สถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไป

pdf

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

ขนาดไฟล์: 4.34 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 45
วันที่ลงข้อมูล: 25-03-2024
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 25-03-2024
pic-81122-202105031614915601845
Skip to content