กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน การรับเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนสส.-update-30012567-01

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน

pdf

เล่มแผนปฏิบัติงาน-GECC-2564

ขนาดไฟล์: 2.95 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 393
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021
pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน-ศบป.-2563

ขนาดไฟล์: 346.96 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 373
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021
pdf

signed เล่มแผนปฏิบัติงาน GECC 2565

ขนาดไฟล์: 2.08 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 277
วันที่ลงข้อมูล: 02-03-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 02-03-2022
pdf

signed คู่มือการปฏิบัติงาน ศบป. 2564 Edit 020965

ขนาดไฟล์: 1.38 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 264
วันที่ลงข้อมูล: 02-03-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 02-03-2022

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

pdf

ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน-update-2564

ขนาดไฟล์: 103.98 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 347
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021
pdf

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ขนาดไฟล์: 82.14 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 345
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021
pdf

กระบวนการขั้นตอน-และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ

ขนาดไฟล์: 72.09 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 341
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021

สถิติ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

pdf

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-รอบ-6-เดือน-ต.ค.-64-มี.ค.-65

ขนาดไฟล์: 1.60 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 244
วันที่ลงข้อมูล: 25-04-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 26-04-2022
pdf

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ต.ค.-2564

ขนาดไฟล์: 1.36 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 213
วันที่ลงข้อมูล: 25-04-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 25-04-2022
pdf

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์-ประจำปีงบประมาณ-2564-1-ต.ค.-2563-31-ก.ย.- 2564)

ขนาดไฟล์: 6.16 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 276
วันที่ลงข้อมูล: 02-03-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 02-03-2022
pdf

สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในปี-พ.ศ.-2563

ขนาดไฟล์: 200.61 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 341
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021
pdf

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-รอบ-6-เดือน-ต.ค.-63-มี.ค.-64

ขนาดไฟล์: 3.04 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 337
วันที่ลงข้อมูล: 08-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 08-06-2021
pic-81122-202105031614915601845
Skip to content